Již 28 let 1997 - 2024

Propozice

Brněnský letní běžecký pohár „TRIEXERT CUP 2024“ - 28. ročník 

Základní informace – co, kdy a kde

Seriál 15 běžeckých závodů na různých místech města Brna od poloviny května do konce září. Závodí se pravidelně ve středu s obvyklým startem v 18.00hod. 

Lokality dílčích závodů poháru se opakují. Závodníci tak mají možnost porovnávat své vlastní výkony v průběhu celé letošní sezóny. Běhá se v terénu, na cyklostezkách či na atletické dráze. Pro naše nejmenší ratolesti připravíme dva dětské běhy. 

Tradičně letos poběžíme na Atletickém stadionu Pod Palackého vrchem 5km, 10km na dráze, v Pisárkách u Anthroposu, v Obřanech po cyklostezce, na Palackého vrchu kolem Medláneckého letiště, v Líšni kolem jezírek, v Popůvkách po lesních cestách.

Nově změříte síly v ZOO BRNO a jeho okolí, v Řečkovicích v Zamilovaném hájku, v Oboře Holedná a jejích lesních pěšinách. 

Termínová listina zde 

Předplatné a startovné – za kolik a co

TRIEXPERT CUPU se můžete účastnit na základě úhrady předplatného (všech 15 závodů) nebo startovného (konkrétní dílčí závody).

Předplatné na 15 závodů 

 • on-line registrace a úhrada bezhotovostně
KATEGORIE VĚK CENA PŘEDPLATNÉHO
Junioři 15 - 20 let950,-Kč
Dospělí 21 - 69 let1.800,-Kč
Senioři 70 a více950,-Kč

Výhody předplatného:

 • cenové zvýhodnění oproti startovnému
 • jedna on-line registrace na všechny závody poháru
 • startovní číslo s integrovaným měřícím čipem má předplatitel u sebe po celou dobu poháru
 • není nutná prezentace na závod – „přijď, nasaď číslo a běž
 • možnost pro děti předplatitelů se účastnit běžeckého kroužku „TEC Běháček“ během konání závodu
 • automatické převedení předplatného na další ročník (dlouhodobá nemoc, nucená pracovní absence, úraz
  apod.)

Dárky pro předplatitele (prvních 150 předplatitelů:

 • dárkový poukaz do brněnské běžecké prodejny TRIEXPERT ve výši 1.200,-Kč na běžecké boty jakékoli značky
 • Termínová listina Českého atletického svazu – běžecké závody v ČR
 • časopis RUN a sleva 25% na roční předplatné
 • dvě vstupenky do ZOO BRNO
 • dva vouchery na účast TEST běhů v Modřicích v červenci a v srpnu 2024
 • dárek od ENERVIT

Startovné na 1 závod 

 • před závodem: on-line registrace a úhrada bezhotovostně
 • v den závodu: prezence a úhrada v hotovosti na místě
KATEGORIE CENA STARTOVNÉHO PŘED ZÁVODEMCENA STARTOVNÉHO V DEN ZÁVODU
Všechny 180,-Kč200,-Kč

Startovní balíček obsahuje:

 • startovní číslo s integrovaným měřícím čipem (vyzvednutí při prezenci na závod, vrací se po závodě)
 • úschovna a mobilní toalety
 • organizační zajištění závodu (prezence na závod, organizátoři na trati včetně předjezdce apod.)
 • účast 2-3 vodičů z 2Bwinner na předem ohlášené výsledné časy
 • záchranná služba v cíli i na trati
 • měření výsledného času čipovou technologií
 • v průběhu závodu LIVE výsledky
 • po závodě ihned celkové výsledky, včetně celkového bodování (možnost přehledného porovnání s vybranými soupeři
 • občerstvení po závodě (iontový nápoj ENERVIT, voda, meloun apod.)
 • běžecký kroužek od RUNNING ZONE pro vaše děti „TEC Běháček 2024“ během konání závodu 
  (cena této doplňkové služby je 100,-Kč/dítě; 150,-Kč/dvě děti)
 • on-line diplom s výsledným časem a pořadím (celkové, v kategorii)
 • fotografie ze závodů
 • a další služby.

Věkové kategorie

Pro muže i ženy platí stejné rozdělení do kategorií. Pro rozdělení kategorií je rozhodný rok narození ….

KATEGORIEVĚK OD - DOROČNÍK OD - DO
Junioři15 - 202009 - 2004
Kategorie A21 - 392003 - 1985
Kategorie B40 - 491984 - 1975
Kategorie C50 - 591974 - 1965
Kategorie D60 - 691964 - 1955
Kategorie E70 - víc1954 -

Startovní číslo s čipem a měření času 

Čas měří Dál Run Dál časomíra pana Pavla Matouška. Měření času pomocí integrovaných měřících čipů do textilního startovního čísla. 

Předplatitelé mají startovní číslo s čipem po celou dobu poháru u sebe (vyzvednou si před prvním závodem). 

Ostatní účastníci, kteří hradí startovné (předem on-line bezhotovostně nebo v den závodě v hotovosti na místě), si startovní číslo s čipem vyzvedávají při prezenci na závod a po doběhu ho vrací na stejném místě.

Závodník je povinen si startovní číslo s čipem připevnit na hruď a mít ho zde umístěno po celou dobu závodu - od startu až do průběhu cílem. 

Na závodech mimo dráhu se měří tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost startu se obvykle startuje ve dvou startovních vlnách ihned po sobě.

Na závodech na dráze (5km, 10km) se měří tzv. gun time (od okamžiku výstřelu ze startovní pistole až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost závodu se startuje ve více samostatných rozbězích (rozběh - vlastní čas startu, omezený počet účastníků se stejnou výkonností).

Bodování poháru

Do celkového bodování poháru se započítává 11 závodů s největším bodovým ohodnocením každého účastníka. 

Systém bodování: základ pro výpočet aritmetický průměr (avg) všech dosažených časů běžců v závodě.

avg čas všech = 100 bodů
(avg čas všech / čas závodníka) x 100 = XY bodů.
např. (45 min / 40 min) x 100 = 112,5 bodů

V celkovém hodnocení poháru můžete během poháru vidět aktuální průběžný stav bodování. “Leader” v kategorií mužů a žen bude na závodech poháru běhat se žlutým startovním číslem. 

Pravidla závodu

Každý závodník běží na vlastní nebezpečí, na svoji vlastní odpovědnost, je povinen řídit se pokyny pořadatelů a dodržovat pravidla poháru.

Konání závodů za běžného provozu na pozemních komunikacích

 • Upozorňujeme všechny účastníky Brněnského letního běžeckého poháru "TRIEXPERT CUP", že jednotlivé závody se běží za plného provozu na pozemních komunikacích (silnice, stezky pro cyklisty, chodníky) a účastníte se jich na Vaše vlastní nebezpečí.
 • Prosíme, dbejte pravidel silničního provozu a provozu na pozemních komunikacích a chraňte svoji bezpečnost.

Pravidla zde 

Organizace na místě

Prezence na závod, úschovna, občerstvení, toalety 

Předplatitelé (uhrazeno předem předplatné na 15 závodů) 

 • se nemusí na závod prezentovat.
 • mají startovní číslo s integrovaným měřícím čipem u sebe po celou dobu poháru u sebe. Aneb přijď, nasaď číslo a běž“.
 • pokud si startovní číslo předplatitel zapomněl, kontaktuje na místě pracovníka časomíry.

Nepředplatitelé (hlásí se na dílčí závody poháru)

 • při příchodu provedou prezenci u stanu časomíry. Uvádějte své příjmení, jméno a datum narození. 
 • kteří se již registrovali před závodem on-line a bezhotovostně uhradili startovné 180,-Kč, si vyzvednou pouze startovní číslo s čipem a již nic nehradí.
 • kteří se registrují až na místě, uhradí hotově startovné 200,-Kč, a vyzvednou si startovní číslo s čipem.
 • vrací po závodě startovní číslo zpět na stejném místě.
 • Prezence pro nepředplatitele končí vždy 10 minut před startem závodu (zpravidla v 17:50). Přijďte, prosím, včas, přihlašování je možné vždy hodinu před startem (zpravidla od 17:00). 
 • Pozdě příchozím nebude umožněn start v závodě.

Předplatitelé i nepředplatitelé

 • se startovním číslem si mohou nechat batoh/tašku v hlídané úschovně.
 • mají po závodě zajištěno občerstvení:  iontový nápoj ENERVIT, voda a ovoce.
 • mají k dispozici toalety pro muže a ženy.

TEC Běháček - běžecký kroužek pro děti

Pro účastníky letošního TRIEXPERT CUPU jsme ve spolupráci s partnerem poháru RUNNING ZONE připravili běžecký kroužek pro vaše děti. Vy si zaběhnete závod a dva odpovědní profíci z RUNNING ZONE se postarají o vaše děti :). 

TEC běháček 2024 je určen pro děti ve věku 4 až 12 let.  Děti během zájmového kroužku povedeme hravou formou k obratnosti, smyslu pro fair play, nenutíme je závodit. Snažíme se budovat pozitivní vztah ke sportu. Děti jsou v ideálním případě rozděleni podle věku na skupiny 4-6, 7–12 let. Přihlížíme k dovednostem dítěte a přizpůsobíme jim náplň kroužku. 

V 17.45hod nám v místě stratu závodu TRIEXPERT CUPU předáte své děti a po závodě v 19.00hod si je u nás zase vyzvednete. Pro předplatitele poháru je služba zdarma a pro ostatní 100,-Kč/dítě (150,-Kč/dvě děti). 

Ostatní informace

Kapacitní limit závodu
Na jednotlivé závody TRIEXPERT CUPU byl z organizačních důvodů a z důvodů propustnosti tratí stanoven limit 300 závodníků. Toto omezení se nevztahuje na předplatitele, kteří mají vždy zaručenu možnost se závodu zúčastnit, a na závody, které se konají na atletickém oválu (5 km, 10 km, hodinovka). Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit registraci na závod, pokud bude limit naplněn.

Závody na dráze
Při závodech na dráze (5km, 10km, hodinovka) nejsou povoleny atletické tretry a sluchátka do uší.

Focení
Každý návštěvník závodu, tedy i osoba jako doprovod, souhlasí svou účastí na tomto závodě, tedy soukromou akcí pořadatele, s pořízením fotografií a zveřejněním na webových stránkách TRIEXPERT CUP, jeho sociálních sítích, a na úložišti fotek (galerie).

Vyhlášení výsledků poháru
Jednotlivé dílčí závody poháru nejsou dekorovány (výjimkou je Memoriál Františka Nemetze - hodinovka na AC Moravská Slávie Brno). 

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků TRIEXPERT CUP se uskuteční po skončení poháru. Místo a čas budou s předstihem upřesněny. Dekorovány budou všechny věkové kategorie (tři nejlepší z 12 kategorií), absolutní vítězové muži/ženy (tři nejlepší), železní TRIEXPERŤÁCI se 100% účastí na poháru. Dekorovaní obdrží hodnotné věcné ceny od našich partnerů.

HISTORIE – vznik poháru 

TRIEXPERT CUP je unikátní a jedinečný běžecký seriál v České republice, který má 28letou tradici. Založil ho pro své kamarády brněnský ultramaratonec, mistr světa v běhu na 48 hodin, běžecký patriot a nadšenec Jaroslav Kocourek již v roce 1997. 

Na startu prvního závodu stálo 7 běžeckých odvážlivců ... Za dobu existence poháru běželo aspoň jeden závod přes 10.000 běžců z celého Jihomoravského kraje. Od roku 2010 se koná pohár v úzké spolupráci s běžeckými prodejnami TRIEXPERT.

Běháme společně Brnem již 28 let …

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš TRIEXPERT CUP tým 

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425