Již 28 let 1997 - 2024

Pravidla

Základní ustanovení

Start dílčích závodů je zpravidla vždy v 18:00 (výjimky tvoří závody na atletickém oválu na Palackého vrchu a závod na Kociánce). Start závodů je stejný pro všechny kategorie (zpravidla se startují dvě startovní vlny těsně za sebou - zajištění plynulého startu). Výjimkou jsou závody v Líšni, kde první start v 17:40 je určen pro nejpomalejší účastníky a v 18:00 pro zbytek startovního pole.

Svojí účastí na závodech TRIEXPERT CUP závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto běžeckého poháru (jednotlivých dílčích závodů) na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí na závodech nebo jeho sledováním během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu). Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost závodních tratí. Dále svojí účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodů.

Každý návštěvník závodu, tedy i osoba jako doprovod, souhlasí svou účastí na tomto závodě, tedy soukromou akcí pořadatele, s pořízením fotografií a zveřejněním na TRIEXPERT CUP sociálních sítích, webu a na uložišti Zonerama na našem profilu.

Měření času

Každý závodník obdrží při prezenci na dílčí závod startovní číslo a měřící čip, který se upevňuje na nohu. Závodník je povinen mít čip po celou dobu závodu - od startu až do průběhu cílem. Stejně tak musí mít startovní číslo viditelně upevněno na hrudi nebo pásku.

  • Předplatitelé si vyzvedávají měřící čip a startovní číslo na vyhrazeném místě, obojí si ponechávají na celý běžecký pohár. Měřící čip se vrací po posledním závodu poháru. V případě ztráty čipu se hradí pořadateli poplatek 500,- Kč.
  • Závodníci si vyzvedávají  měřící čip a startovní číslo na svém vyhrazeném místě. Po závodě vracejí měřící čip a špendlíky (startovní číslo mohou vyhodit).

Na závodech mimo dráhu se měří tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost startu se většinou startuje ve dvou startovních vlnách ihned po sobě.

Na závodech na dráze (5km, 10km) se měří tzv. gun time (od okamžiku výstřelu ze startovní pistole až do okamžiku doběhnutí do cíle). Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků v cíli. Pro plynulost závodu se startuje ve více samostatných rozbězích (rozběh - vlastní čas startu, omezený počet účastníků).

Podmínky účasti na závodech poháru

Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit ředitel závodu).

Přísně se zakazuje závodníkům používat po celé délce tratě závodů brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky. Trasa je určena pouze pro běžce.

Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.

Na závodě na Kociánce je zakázáno používání sluchátek.

Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimku může nařídit ředitel závodu v případě zvýšeného rizika ohrožení zdraví účastníků či organizátorů dílčího závodu).

Závody se konají za plného silničního provozu a závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodů a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Každý účastník závodu musí uvádět pravdivý údaj o věku.

Pořadatel má právo požadovat předložení občanského průkazu pro prokázání údaje o věku.

V případě, že účastník poháru uvede nesprávné datum narození, které bude mít za příčinu zařazení do nesprávné kategorie, má pořadatel právo takového účastníka nepřipustit k závodu nebo jej diskvalifikovat.

Registrace

Organizátor má právo uzavřít registraci a prezenci na dílčí závody 15 minut před plánovaným startem závodů a nepustit neodprezentované a řádně neregistrované závodníky na start závodů. Registrační poplatek (startovné, předplatné) je konečný.

Předplatné

V případě dlouhodobého zranění či nemoci  je možné po dohodě s organizátorem převedení předplatného či určitého počtu závodů na další ročník. Dlouhodobé zranění či nemoc je nutno věrohodně prokázat v daném ročníku, za které je předplatné zakoupeno a které se má převádět (např. lékařskou zprávou).

Kapacitní limit tratí

Na jednotlivé závody TEC byl z organizačních důvodů a z důvodů propustnosti tratí stanoven účastnický limit. Pořadatel si vyhrazuje kdykoli ukončit registraci v případě, že počet startujících přesáhne hranici 300 závodníků. Toto omezení se nevztahuje na předplatitele, kteří mají vždy zaručenu možnost se závodu zúčastnit, a na závody, které se konají na atletickém oválu (5 km, 10 km).

KONTAKTNÍ EMAIL info@triexpertcup.cz