Aktuálně > TRIEXPERT CUP 2020 - aktuální situace a varianty řešení

TRIEXPERT CUP 2020 - aktuální situace a varianty řešení

31. 3. 2020 | Triexpert

Celospolečenská situace se nyní velmi dotýká života každého z nás. Organizování Brněnského letního běžeckého poháru „TRIEXPERT CUP“ je naše práce. I my jsme výrazně zasaženi opatřeními Vlády ČR vydanými v boji se zákeřným virem. Pečlivě sledujeme aktuální dění a přinášíme Vám informace, jak bychom chtěli reagovat.

Běžíme v tom s Vámi

Primárně jsme dotčeni zákazem konání sportovních akcí. Při čtení mezi řádky se dozvídáme od ministra zdravotnictví pana Vojtěcha, že sportovní akce se budou povolovat mezi posledními. Když vezmeme v potaz, že předpokládaný návrat žáků a studentů do škol je plánován nejdříve na přelomu května a června, je jasné, že běžecké závody budou bohužel povoleny nejdříve v červenci.

Sekundárně jsme obrovsky zasaženi ekonomickou situací, kdy naši partneři z existenčních a úsporných opatření ruší naši předem dohodnutou spolupráci a podporu. Nebo ji bohužel drasticky omezují na minimum. Bez nadsázky se dá říci, že nyní běžíme o holé přežití. Nejasná je situace i ohledně poskytnutí dotací od samosprávných orgánů, kde zatím nemáme žádné relevantní informace…

Krizová opatření u nás

Přijali jsme uvnitř našeho spolku nouzová opatření. Někteří zaměstnanci jsou doma s dětmi na ošetřovném a v průběhu roku budeme nuceni snížit procentuálně náklady na mzdy. Škrtáme zbytné náklady (catering a pronájem prostor na slavnostní vyhlášení apod.) a investice (webové statistické porovnávání závodníků apod.). Snižujeme nezbytné náklady (počet brigádníků apod.). Intenzivně jednáme o snížení nákladů externích firem (časomíra, doprava, pronájmy apod.).

Prostě, kde to jde, šetříme… Jdeme na dřeň. Cílem je zachovat, co je pro pořádání běžeckých závodů důležité (informace pro závodníky, zajištěná trať a parkování, úschova, časomíra). Zároveň chceme zachovat kvalitu, na kterou jste od nás zvyklí.

Pomoc od závodníků

Moc Vás prosíme, abyste nám v současné situaci pomohli. Bez Vaší solidarity bohužel nejsme schopni aktuální situaci vůbec zvládnout. Již 24 let běháme Brnem. Věříme, že to společně zvládneme i nyní.

Jak nám můžete pomoci

PŘEDPLATNÉ Kupujte si předplatné v plné výši (i přesto, že celkový počet závodů bude snížen)
NEDĚLNÍ SPOLEČNÉ VÝBĚHY Účastněte se nedělních společných tréninkových výběhů pod hlavičkou TEC 2020 o prázdninách. Dobrovolným poplatkem na místě nás prosím podporujte. Bližší informace viz dále.
DARY Darujte nám libovolnou částku (připravujeme na web formulář pro dary s nezbytnými informacemi - číslo účtu, seznam dárců, samolepka za poskytnutí daru apod.)
ŠÍŘENÍ PROPAGACE Informujte své kamarády a známé o našem poháru (využijte např. sociálních sítí, připravujeme pro Vás profilovou fotku na FB s motivem TEC 2020)
VKLÁDÁNÍ TRATÍ Jste programátoři, máte známého „ajťáka“? Pomozte nám s tvorbou nového webu či aplikace pro vkládání Vašich oblíbených tréninkových tratí (mapa s tratěmi, popis tratě, foto, možnost zaparkování či doprava MHD). Bližší informace viz dále.
PŘEDPLATNÉ TEC 2021 Chystáme na léto prodej dárkových poukazů na TEC 2021. Jejich zakoupením nám pomůžete překlenout krizové období.

Výzva – nová řešení a příležitosti

Při přemýšlení, jak naložit s aktuální situací, kdy musíme doložit start TRIEXPERT CUP 2020 a redukovat počet jeho závodů, přicházíme na nové myšlenky. Snažíme se to brát pozitivně a jako výzvu, jak náš pohár do budoucna obohatit či transformovat.

VKLÁDÁNÍ TRATÍ Zkusíme připravit pro Vás webové stránky, kde můžete vkládat své oblíbené tréninkové tratě. Z těchto tratí budeme vycházet pro nedělní společné výběhy a v budoucnu pro nové tratě TEC.
NEDĚLNÍ SPOLEČNÉ VÝBĚHY pod hlavičkou TEC Jelikož jsme nuceni redukovat počet letošních závodů v rámci poháru, chtěli bychom Vám nabídnout nedělní společné výběhy. Jde o minimalistickou akci. My zajistíme trať, vodiče (pro více skupin) a úschovnu. Počet nedělních výběhů bude odpovídat počtu zrušených závodů. Platilo by na ně předplatné a běžné startovné.
DOPROVÁZENÍ DĚTÍ Když bude zájem, zvažujeme zavedení placené služby doprovázení dětí na závodech TEC 2020, včetně nedělních výběhů. Dětem by se věnovala mateřská školka v místě závodu a sama jim vymýšlela plnohodnotný pohybový či jiný program (1,5 hod). Náklady na službu mateřské školky by pokryl stanovený poplatek. Rodiče by měli klid na běh a čas sami pro sebe. A děti by se zabavily v přírodě.

TEC 2019 - Pisárky

Varianty řešení podoby TRIEXPERT CUPU 2020

Rádi bychom, abyste se s námi podíleli na podobě letošního Brněnského letního běžeckého poháru. Chtěli bychom znát Váš názor, pro Vás pohár pořádáme. Níže shrnutí variant, které nás napadly, včetně uvedení výhod a nevýhod z pohledu závodníků a z pohledu organizátorů. Většinou výhody na jedné straně působí nevýhody na druhé, jde o ústupky na obou stranách, abychom vše společně zvládli.

Varianty jsou řazeny dle naší preference uskutečnění, kdy prakticky ekonomicky nám dávají smysl jen první tři varianty. Jde o řešení, kde jsme vymysleli koncept Nedělních společných výběhů, které budou suplovat zrušené závody a nám dají možnost ušetřit na nákladech…

Prosím diskutujte nejlépe on-line na FB TRIEXPERT CUP pod příspěvkem „TRIEXPERT CUP 2020 - aktuální situace a varianty řešení“ nebo pište na email: petr.bozek@vokolopriglu.cz Vaše nápady, komentáře a podněty.

V dalších dnech Vám prostřednictvím dalšího článku či rozhovoru dáme vědět, jak s Vaší zpětnou vazbou naložíme a jak a proč přemýšlíme. A nejpozději v neděli 5. dubna, jak bylo avizováno, stanovíme plán „B“ pro letošní ročník TEC 2020.

I. VARIANTA  - 12 závodů a 8 výběhů
12 závodů - každá středa od 1.7. do 16.9. 8 výběhů - každá neděle od 9.7. do 30.8.
Výhody pro závodníky Nevýhody pro závodníky
Zachován koncept 20 běhů Předplatné stále v původní výši 1.800,-Kč
Prodloužení poháru až do poloviny září (dál to už nejde – je brzy tma a chystáme ČSOB Vokolo priglu) Nedělní společné výběhy jsou bez většího servisu (za uhrazené předplatné a plné startovné na místě nedostanou ekvivalentní protiplnění)
Nedělní výběhy v období prázdnin Většina běhů v režimu středa – neděle (8 týdnů)
Výhody pro organizátory Nevýhody pro organizátory
Nevrací se uhrazené předplatné Časová náročnost (ve 12 týdnech 20 běhů)
Nepřevádí se uhrazené či jeho část na předplatné TEC 2021 Prodloužení termínu poháru (zásah do příprav na ČSOB Vokolo priglu 2020)
Snížení celkových nákladů (úspora na nedělních bězích)

 

II. VARIANTA  - 10 závodů a 10 výběhů
10 závodů - středa 1.7. a pak každá středa od 15.7. do 9.9. 10 výběhů - každá neděle od 12.7. do 13.9.
Výhody pro závodníky Nevýhody pro závodníky
Zachován koncept 20 běhů Předplatné stále v původní výši 1.800,-Kč
Nedělní společné výběhy jsou bez většího servisu (za uhrazené předplatné a plné startovné nedostanou ekvivalentní protiplnění)
Většina běhů v režimu středa – neděle (9 týdnů)
Výhody pro organizátory Nevýhody pro organizátory
Nevrací se uhrazené předplatné Časová náročnost (v 11 týdnech 20 běhů)
Nepřevádí se uhrazené předplatné či jeho část na předplatné TEC 2021
Snížení celkových nákladů (úspora na nedělních bězích)

 

III. VARIANTA  - 12 závodů a platba předplatného v plné výši jako na 20 závodů
12 závodů TEC - 12 závodů - každá středa  od 1.7. do 16.9.
Výhody pro závodníky Nevýhody pro závodníky
SOLIDARITA - podpora poháru v nelehké době Předplatné stále v původní výši 1.800,-Kč  (za dosavadní předplatné na 20 závodů dostanou méně závodů)
Výhody pro organizátory Nevýhody pro organizátory
Eliminace finančních ztrát a úspora nákladů
Neorganizování nedělních výběhů

 

IV. VARIANTA  - 12 závodů a převedení části již uhrazeného předplatného z TEC 2020 na TEC 2021
12 závodů TEC - 12 závodů - každá středa  od 1.7. do 16.9.
Výhody pro závodníky Nevýhody pro závodníky
Převod části již uhrazeného předplatného na další ročník TEC 2021 (za předplatné na TEC 2021 se bude platit částka ponížená o nespotřebovanou částku předplatného za rok 2020) Nezachování konceptu 20 závodů (zachováno jen 12 závodů)
Na 12 závodů bude stanoveno nové předplatné ve výši 1.060,-Kč.
Výhody pro organizátory Nevýhody pro organizátory
Stanovíme možnost volby pro předplatitele hradit předplatné i v původní výši 1.800,-Kč Výrazná ekonomická ztráta (hrozí likvidace a zánik organizátora)
Riziko, že se TEC 2021 pořádat vůbec nebude

 

V. VARIANTA  - 10 závodů a převedení již uhrazeného předplatného na BBP 2020/2021
10 závodů TEC - středa 1.7. a pak  každá středa  od 15.7. do 9.9. 10 závodů BBP - listopad 2020 – březen 2021
Výhody pro závodníky Nevýhody pro závodníky
Zachován koncept 20 závodů Prodloužení poháru
Za již uhrazené předplatné dostanou plnohodnotné závody.
Na 10 závodů bude pro nové zájemce stanoveno upravené předplatné 900,-Kč.
Výhody pro organizátory Nevýhody pro organizátory
Nevrací se uhrazené předplatné Platba části již uhrazeného předplatného organizátorovi BBP
Nepřevádí se uhrazené předplatné či jeho část na předplatné TEC 2021 Výrazná ekonomická ztráta (hrozí likvidace a zánik organizátora)
Riziko, že se TEC 2021 pořádat vůbec nebude

Novinka vratných kelímků a pozitivní zakončení

Někteří z partnerů nás nadále velmi aktivně podporují. Letos se nám podaří uskutečnit plán vratných kelímků na našich závodech. Toto jste si přáli ve zpětné vazbě, kterou jsme vyčetli v dotazníku k TEC 2019. Jsme rádi, že i v této nelehké době budeme dělat něco pro naši matku přírodu.

Děkujeme, pokud jste dočetli až sem. Upřímně, situace je pro nás vážná. Ale pevně doufáme, že nám pomůžete letos zabojovat a i do budoucna zachovat náš společný výjimečný běžecký pohár v Brně…

Děkujeme, že běháte s námi.

Petr Božek
předseda spolku Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit, z.s.

19. 11. 2020

Poděkování za převzetí záštity od primátorky Statutárního města Brna

Máme za sebou velice specifický a organizačně jeden z nejnáročnějších ročníků TRIEXPERT CUPu. Chtěli bychom proto poděkovat paní primátorce Statutárního města Brna JUDr. Markétě Vaňkové za převzetí záštity nad 24. ročníkem Brněnského letního běžeckého poháru "TRIEXPERT CUP 2020" a rovněž bychom...
12. 11. 2020

S aplikací EPP můžete během tréninku pravidelně pomáhat

Přestože si asi ještě nějaký pátek nezazávodíme, trénovat se dá pořád naplno. A když už vyrazíte na trénink, můžete zároveň někomu potřebnému pomoci. S mobilní aplikací EPP díky své aktivitě a energii vždy generujete body pro Vámi vybraný projekt, který Skupina ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ finančně podpoří...
20. 10. 2020

Statutární město Brno - Kam za sportem v Brně

Mezi stálé a klíčové partnery TRIEXPERT CUPu patří Statutární město Brno - nejsportovnější město na Moravě. Město jako Brno přináší spoustu příležitostí jak a kde si zasportovat. Právě proto Brno založilo webovou stránku: Kam za sportem v Brně. Najdete zde jak přehled sportovních akcí, které se budou v Brně konat, tak přehled sportovních klubů a sportovišť, kde...
12. 10. 2020

Poslední týden na vyzvednutí pohárových triček TEC 2020

Máme tu výzvu pro účastníky minimálně 9 závodů 24. ročníku TRIEXPERT CUPu. Pokud nejste předplatitelé a porvali jste se letos o výsledek alespoň na 9 závodech, máte nárok na pohárové tričko. Termín pro vyzvednutí trička se však nezadržitelně blíží ke konci...
29. 9. 2020

Tréninkové oběhnutí Brněnské přehrady s TRIEXPERTem

Ještě před možným nařízením nouzového stavu si můžete spolu se zkušenými trenéry zkušebně proběhnout trať ČSOB Vokolo priglu a důkladně se tak připravit na 11. ročník této běžecké perly podzimu. Máte navíc jedinečnou příležitost vyzkoušet si mezi prvními nově opravený úsek skalek...

další aktuality

Partneři

TRIEXPERT

MILT s.r.o.

Brno

Jihomoravský kraj

Jaderná elektrárna Dukovany - skupina ČEZ

Endeka

Enervit

Compressport

Zoner Photo Studio

Body Care

Hauskrecht

Kam za sportem v Brně

Johnny servis

Lesy města Brna

Lesy České republiky, s. p.

NEVIDOMÍ MASÉŘI BRNO

VoZP - Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201

Mizuno - běžecké boty a oblečení

RUN - Oblíbený časopis o běhu

ZOO Brno - Více než 300 druhů zvířat, moderní expozice, krásné prostředí

Běžecký pohár TRIEXPERT CUP byl pro rok 2019 vyhlášen Českým atletickým svazem jako 5. nejlepší běžecký pohár v České republice.
Běžecký pohár TRIEXPERT CUP 2020 je pořádán za finanční podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.
Záštitu nad pohárem převzala primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a radní Jihomoravského kraje Mgr. Ing. Taťána Malá.

Kontakty

Ředitel poháru

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Registrace

Lenka Bertová
mobil: 702 669 608

Partneři a marketing

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2020 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení