Aktuálně > Rozhovor ke změně TRIEXPERT CUPU 2020

Rozhovor ke změně TRIEXPERT CUPU 2020

4. 4. 2020 | Triexpert

V článku „TRIEXPERT CUP 2020 – aktuální situace a varianty řešení“ jsme Vám přinesli informace, jak se nás přímo i nepřímo dotýká nouzový stav a krizová opatření Vlády ČR. Dostali jsme od Vás hojnou zpětnou vazbu a rozhodli se pro finální řešení. No, ono je zatím spíše finální prozatímní, protože vlastně nevíme, co přesně přijde a kdy budou sportovní závody v plné šíři opět možné.

Ale my prostě věříme a přejeme si, abychom 1. července 2020 společně stáli na startu prvního závodu letošního TEC 2020. Rádi bychom, abyste věděli, o čem přesně přemýšlíme, co řešíme a jaké pohnutky nás vedou k přijatým řešením. Přinášíme Vám rozhovor s předsedou našeho spolku Petrem Božkem.

Petře, jak vnímáš aktuální situaci a 24. ročník TRIEXPERT CUPU?

Tak předně já, moji spolupracovníci a naše rodiny jsme zdrávy. Takže ten základ tady je a můžeme se pomalu prát s tím, co nám výjimečná doba přináší.  Snažit se přijít aktivně s nějakými smysluplnými řešeními, abychom fungovali a mohli dělat naši práci. Samozřejmě nouzový stav a hlavně restriktivní opatření se nás velmi dotýkají.

Nejen primárně na nutnosti odložit a redukovat počet závodů TEC 2020, ale hlavně sekundárně finančně. Protože někteří naši partneři sami bojují o holé přežití, starají se o své zaměstnance a zbytné náklady na propagaci logicky omezují. Chápeme to.  Situace je těžká, ale nechci si stěžovat. V době, kdy umírají lidé, odkládají se olympijské hry a ruší se Wimbledon, není stěžování na místě.

Co jste udělali pro to, aby letošní TEC mohl proběhnout?

Vždycky máme při organizování našich běžeckých projektů (pozn. TRIEXPERT CUP a ČSOB Vokolo priglu) na mysli, že máme zjednodušeně řečeno dva zákazníky – běžce a partnery. Partneři jsou v současné době sami ve velmi obtížné situaci. Pomoci nám mohou běžci, aspoň po troškách…

Nejprve jsem si sednul a sepsal si pro nás aktuálně důležité věci – včas a úplně informovat závodníky a partnery, rychle přinést řešení, seškrtat zbytné náklady a co nejvíce omezit nezbytné náklady. Obvolal jsem partnery, zjistil jsem, jak na tom jsou. Snížili jsme náklady dovnitř firmy. Naši dva zaměstnanci jsou doma na ošetřovném s malými dětmi, pracují trošku po večerech. Do budoucna souhlasili se snížením mezd. Teď řešíme, jak ušetřit na dalších nákladech při pořádání závodů – pronájmy, služby časomíry, doprava, občerstvení, počet brigádníků, náklady na ceny a závěrečné vyhlášení apod.

A co dále?

Ale hlavně jsme vymysleli, jak nám mohou pomoci sami běžci.

  • Úhrada plného předplatného na redukovaný počet závodů
  • Možnost daru
  • Úhrada předplatného na TEC 2021 s předstihem (připravujeme)
  • Propagace na sociálních sítích (připravujeme)

Zvažovali jsme i koncept „Nedělních společných výběhů pod hlavičkou TEC“ jako kompenzaci za neuskutečněné závody, na to však nebyla příliš kladná odezva.

Napsali jsme různé varianty řešení na webové stránky a přes Facebook TEC zjišťovali zpětnou vazbu. Nejlépe nám vyšla varianta tři – uspořádat Brněnský letní běžecký pohár v redukovaném množství 12 závodů od 1.7. do 16.9.2020 za plnou úhradu předplatného, jako kdybychom dělali původně naplánovaných 20 závodů.

Jak to tedy bude letos fungovat?

Chtěli bychom být co nejvíce fér, aby všichni zájemci o předplatné věděli, co za úhradu předplatného mohou očekávat. Od neděle 5.4.2020 budou v platnosti nová PRAVIDLA POHÁRU a pro nové předplatitele bude platit, že se hlásí za těchto konkrétních podmínek:

  • Předplatné na 12 závodů činí 1.800,-Kč,  pro juniory (15-20) a seniory (60-69) částka 900,-Kč a   pro seniory nad 70 let to zůstává zdarma.
  • Organizátor může s ohledem na aktuální vývoj jednostranně změnit termíny dílčích závodů poháru nebo snížit jejich počet.
  • Za situace, že se TEC 2020 neuskuteční, může organizátor automaticky převést uhrazené předplatné na TEC 2021.
  • V případě zániku a likvidace organizátora se uhrazené předplatné nevrací. Po uhrazení všech svých závazků vrátí případně organizátor zbylou část předplatného poměrně všem předplatitelům.

Podpořte nás prosím koupí předplatného, i když všechny závody nepoběžíte...

Děkujeme, že běháte s námi.

On -line registrace předplatitelů ZDE


Jak reagujete na to, že někteří předplatitelé se již přihlásili a předplatné uhradili na 20 závodů?

Stejné podmínky jako výše zpětně navrhujeme i všem předplatitelům, kteří předplatné již uhradili. Zde však záleží jen na nich, zda nás podpoří a změnu akceptují. Věříme, že ano. My jsme byli připraveni uspořádat všech 20 závodů, ale nouzový stav a krizová opatření Vlády ČR nám to neumožnila. Pokud bude mít někdo individuální požadavky, budeme to s ním operativně řešit.

Jsme si vědomi toho, že ani předplatitelé za nic nemůžou. Ale prostě je to taková situace, kdy dle nás jediným smysluplným řešením je, když se obě strany (organizátoři i běžci) uskromní, trochu sleví ze svých nároků a TRIEXPERT CUP 2020 proběhne v určité minimalizované podobě.

Jak bude fungovat možnost daru pro Váš spolek?

Udělali jsme na webu stránku s důležitými informacemi (zde), kde je uvedeno číslo bankovního účtu, detaily identifikace k platbě. Zároveň pro transparentnost bychom chtěli, aby dárci vyplnili krátký google formulář (1 min času), který bude sloužit k vytváření tabulky dárců a částkou, kterou nás podpořili.

Samozřejmě, když bude dárce chtít, bude to anonymní. Jednoduše jde o to, aby bylo vidět, kolik přispělo jednotlivců s jakou výší daru a celkově vybranou částkou. Také pro případné zájemce připravíme potvrzení o přijetí daru. Darovat můžou fyzické i právnické osoby a odečíst si to od základu daně.

Samolepka - Běhám a pomáhám

Každý, kdo přispěje částkou 300,-Kč a více, od nás obdrží pěknou samolepku s aktuální tématikou jako výraz poděkování. Pro atraktivnost přidáváme i možnost být účasten v tombole dárců, kteří přispějí částkou 1.000,-Kč a více, o doživotní předplatné TRIEXPERT CUPU. Což je cena v hodnotě řádu desetitisíců! Teda pokud nás ten zpropadený vir nepoloží :)

Podpořte nás prosím darem, pokud můžete. Vločka k vločce a bude z toho lavina :)

Děkujeme, že běháte s námi.

Možnost daru ZDE

.

Jak Vám mohou běžci ještě pomoci?

Především šířením informací o našem poháru mezi své známé. Sdílením našich příspěvků na FACEBOOKU či INSTAGRAMU. Přeposíláním našich informačních hromadných emailů, ústně (teda telefonicky) apod.

V brzké době zveřejníme třeba profilovou fotku na FACEBOOK, kterou si každý fanoušek této sítě může dát do svého profilu a tím nás propagovat. Na fotce bude třeba něco ve smyslu „Běhám TRIEXPERT CUP a ty?“.

Co se stane, když ani v červenci se nebude moci vůbec běhat nebo jen omezeně?

Pokud se nebude dát běhat vůbec, budeme se snažit pohár přesunout či případně ještě zredukovat. Za nepříznivé situace do úvahy připadá zrušení poháru úplně a přesunutí uhrazených předplatitelů na TEC 2021. A pozitivně naopak, pokud se bude moci začít závodit už dříve než 1.7., tak začneme dříve a všem to dáme operativně vědět...

Co se týká případných omezení, už jsme to promýšleli. Zavedli bychom důslednou desinfekci (stojan s desinfekcí od JOHNNY SERVIS), start ve dvou či více časových vlnách na každém závodě, omezení krájeného ovoce na občerstvovacích stanicích apod.

Může se stát, že i po 1.7. budou nějaká omezení počtů běžců při organizování běžeckých závodů. Např. stanoven počet max. 200 - 250 běžců. V takovém případě bychom přistoupili k tomu, že budou moci běhat jen předplatitelé a na místě již nebude možné startovné zakoupit.

Na základě našeho posledního článku se nám ozvali kreativci z IT a budeme s nimi v dalších týdnech řešit i virtuální závody TRIEXPERT CUP na období před spuštěním poháru a v případě déle trvajících restrikcí i na celý rok. Děkujeme! Prostě by se stanovil nejdříve jeden zkušební závod. Pokud by to fungovalo, tak na každý týden či dva vyhlásíme jeden závod na tratích TRIEXPERT CUPU. Lidé si to individuálně odběhnou, nahrají GPS záznam a zapíší výsledek…

Vnímáš také něco pozitivního na aktuální situaci při organizování TRIEXPERT CUPU?

Ano, napadli nás ty nedělní výběhy a na to se dají navázat další projekty. Třeba vkládání oblíbených tréninkových tratí v Brně. Takový rozcestník. Budeme na tom dále pracovat. Jak jsem říkal, ozvali se nám programátoři, kteří by to dělali zdarma jako naši podporu…

Projekt hlídání dětí. Už tě to, jako ředitele poháru, napadlo již dávno. Ale myslím, že dnešní doba tomu ještě více nahrává. Když to budeme pořádně a s předstihem proplavovat, má to šanci. Přijdou oba rodiče, zaběhnou si závod a jejich ratolest se také pořádně vyběhá na čerstvém vzduchu…

A co spatřuji za nejvíce pozitivní, je fakt, že teď se ukáže, jestli jsme dělali „jen“  běžecké závody… Nebo jestli jsme budovali silnou značku Brněnského letního běžeckého poháru „TRIEXPERT CUP“ a naši běžci nám pomůžou překonat těžké období.

A co bys závěrem vzkázal ostatním?

Tak především děkuju partnerům, kteří za námi i přes vlastní obtíže stále stojí a snaží se jakkoli pomoci. Třeba aspoň materiálně… Pokud něco Vy potřebujete od našich partnerů, nakupte to prosím nyní. Podpořte tak naše partnery a nepřímo i nás. Třeba běžecké speciálky TRIEXPERT mají sice zavřené prodejny, ale e-shop stále běží dál a mají super ceny!

POPROSIL bych běžce, aby se hlásili jako předplatitelé, i když ví, že všechny závody nepoběží. A touto formou nás podpořili.

Pokud sami můžete, poskytněte nám DAR v libovolné výši. Loni se TEC účastnilo aspoň jednou 882 běžců. Když každý trochu přispěje, tak to společně určitě zvládneme.

A co nakonec?

A víte co, mám pro Vás SÁZKU!!! Průměrná účast na loňském TEC byla 250 běžců na závod. Když vybereme na darech aspoň 150.000,-Kč, poběžím poslední závod TRIEXPERT CUPU 2020 „nahatej“ jen v růžových trenýrkách… Počkat, poběžíme s ředitelem poháru Honzou Huppertem, oba jen v růžové :)  Jdeš do toho?

A nebo… Když třeba nám výše darů vyrazí dech, tak poběží celý organizační tým poslední závod TEC 2020  jen v růžovém prádle a třeba se přidá na občerstvovací stanici i tým Karla Zadáka. Pšššt… ještě o tom neví :).

Petře, tak ti děkuji za rozhovor…  Ano.  Já jdu do toho, co bych pro náš pohár neudělal :)

Honza Huppert
ředitel poháru TRIEXPERT CUP

TRIEXPERT CUP 2017 - Pisárky

1. 6. 2020

#4 - HAUSKRECHT Obřany startují

Dnes ve 12:00 odstartuje již čtvrtý bodovaný závod virtuálního TRIEXPERT CUPu 2020. Z Medláneckého letiště dnes odletíme na nejrovinatější trať TRIEXPERT CUPu do Obřan. Čeká nás 8,8 kilometrů dlouhá trať vedoucí od konečné tramvaje v Obřanech do Bílovic nad Svitavou a zpět. Trať je pro svoji jednoduchost značena jen pár nastříkanými červenými šipkami...
31. 5. 2020

Zvýhodněná registrace na ČSOB Vokolo priglu končí již dnes!

Dnes 31.5.2020 je poslední den pro cenově zvýhodněnou registraci na XI. ročník ČSOB Vokolo priglu. Pokud chcete na startovném ušetřit, obratem se zaregistrujte a uhraďte jej do 3 dnů. Zhruba pět měsíců před startem závodu...
29. 5. 2020

Seriál - 23. Běh kolem Myslivny

Z nově založených běžeckých vytrvalostních závodů na počátku 21. století je nutno se zmínit i o Běhu kolem Myslivny. Jeho zakladatelem a tradičním pořadatelem je AC Moravská Slavia Brno.
27. 5. 2020

Zoner Photo Studio X pro každého předplatitele

Společnost ZONER software, a.s. je už tradičním partnerem TRIEXPERT CUPu a letos také závodu VR TEC - ZONER Palackého vrch. O titul z tohoto závodu můžete zabojovat právě tento týden od 25.5. do 31.5. Každému předplatiteli poháru věnuje ZONER roční licenci na svůj špičkový program na úpravu fotografií ZPS X. Nepředplatitelé si pak nyní mohou stáhnout zkušební 30denní licenci a...
26. 5. 2020

Výsledky z MIZUNO Pisárky a losovačka o boty MIZUNO

V minulém týdnu jste si poměřili síly na druhém bodovaném závodě "Virtuálního TRIEXPERT CUPU 2020" - MIZUNO PISÁRKY. Závod tentokráte dokončilo 162 běžců a běžkyň, z nichž většina byla zařazena do slosování o běžecké boty značky MIZUNO. Podívejte se na nejrychlejší běžce a výherce druhého losování...

další aktuality

Partneři

TRIEXPERT

MILT s.r.o.

Brno

Jihomoravský kraj

Siemens

Endeka

Enervit

Compressport

Zoner Photo Studio

Body Care

Hauskrecht

Kam za sportem v Brně

Johnny servis

Lesy města Brna

Lesy České republiky, s. p.

NEVIDOMÍ MASÉŘI BRNO

Kalitech - laserové řezání a gravírování

Mizuno - běžecké boty a oblečení

RUN - Oblíbený časopis o běhu

ZOO Brno - Více než 300 druhů zvířat, moderní expozice, krásné prostředí

Běžecký pohár TRIEXPERT CUP byl pro rok 2019 vyhlášen Českým atletickým svazem jako 5. nejlepší běžecký pohár v České republice.
Běžecký pohár TRIEXPERT CUP 2020 je pořádán za finanční podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.
Záštitu nad pohárem převzala primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a radní Jihomoravského kraje Mgr. Ing. Taťána Malá.

Kontakty

Ředitel poháru

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Registrace

Lenka Bertová
mobil: 702 669 608

Sportovní vedení

Tomáš Kalina
mobil: 775 082 588

Partneři a marketing

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2020 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení